ค้นหางาน

ตำแหน่งที่น่าสนใจ
icon
ช่างโยธา-ก่อสร้าง ด่วน!! 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบก่อสร้างและงานก่อสร้างจริงพร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพชศชาย 

- อายุ 22 - 30 ปี 

- วุฒิปวชขึ้นไป. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง 

- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้าง เช่น สะพาน ทางด่วน และงานถนน

- หากมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, โครงสร้างสะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

icon
เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
 • จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
 • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
icon
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

เก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
icon
ช่างโยธา-ก่อสร้าง ด่วน!! 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบก่อสร้างและงานก่อสร้างจริงพร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพชศชาย 

- อายุ 22 - 30 ปี 

- วุฒิปวชขึ้นไป. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง 

- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้าง เช่น สะพาน ทางด่วน และงานถนน

- หากมีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, โครงสร้างสะพานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

icon
เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
 • จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
 • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
icon
วิศวกร ระบบประสานงานโครงการ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/08/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา ออกแบบ จัดทำ งานทางวิศวกรรมและงานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการ ประสานงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานของแผนกทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • ศึกษา ออกแบบ จัดทำ ควบคุมงาน ทางวิศวกรรม
 • สนับสนุนการรวบรวม จัดทำ และปรับปรุงมาตรฐานวิศวกรรมของอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานในระบบรถไฟฟ้า
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ร่วมจัดทำและควบคุมงบประมาณของโครงการที่รับผิดชอบ
 • สนับสนุนข้อมูลเทคนิคแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับร้องขอ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง   อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในด้านงานซ่อมบำรุง ออกแบบ ก่อสร้าง หรือ มีประสบการณ์ในด้านควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
 • มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (มีคะแนน TOEIC )
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
icon
ช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร 3 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลสต็อก อุปกรณ์ อะไหล่
 • บันทึกข้อมูลและรายงานประวัติการซ่อมบำรุง 
 • ปฏิบัติหน้าที่การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา (CM&PM) อุปกรณ์ระบบอาคารและอาคาร สถานที่ ตามแผนงานที่กำหนด
 • ตรวจสอบติดตามด้านการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงพื้นที่รอบ อาคารบริหารและโรงอาหาร
 • ตรวจสอบติดตามควบคุมปฏิบัติงานของบริษัทผู้รับเหมาและผู้ให้บริการตามสัญญาบริการ และสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ระบบโสตฯ และอุกปรณ์อำนวยความสะดวกในห้องประชุม
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 27-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร  ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office
 • มีทักษะด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบ
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้      
icon
วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกวางแผนและพัฒนาการเดินรถ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • จัดทำตารางการเดินรถไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการของการเดินทางและสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสาร
 • จัดทำแผนความต้องการใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการ
 • จัดทำรายงาน ศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้า
 • จัดทำรายงานจำนวนผู้โดยสาร การใช้งานตั๋วโดยสาร และความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
 • จัดทำรายงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเดินรถ
 • ศึกษาการวางแผนการให้บริการสำหรับโครงการระบบรางอื่นๆ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการขนส่ง  สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านงานวิเคราะห์ งานวางแผน งานระบบบริหารจัดการ
 • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและการจัดทำรายงาน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
icon
วิศวกรโยธา (งานโครงการทางพิเศษ) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตรวจสอบและจัดทำ ขอบเขตข้อกำหนดของงานโครงการก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบแผนการ ดำเนินการ และราคาประมาณขึ้นเป็นข้อเสนอทางวิศวกรรม และประสานงาน  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพชศชาย /หญิง

- อายุ 25 - 30 ปี 

- วุฒิป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง 

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมการทาง โครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่

- มีความรู้ความสามารถด้านออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างขนาดใหญ่

- มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และกฏหมายในโครงการก่อสร้าง การร่วมทุนในโครงการของรัฐ

- มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และทางยกระดับ

- มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ

icon
หัวหน้าส่วน วางแผนและพัฒนา 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

1.จัดทำแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
2.เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการดำเนินการและผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงการทางพิเศษ
3.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ

คุณสมบัติ/Job Specification

- ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน, บัญชี,การเงิน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- มีประสบการณ์ด้าน การเงิน การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

- ความสามารถในการจัดทำและปรับปรุงแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุนและผลประกอบการของโครงการทางพิเศษ
- ความสามารถในการศึกษาและรายงานความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ

icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 • บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ดูแลการใช้งานทรัพยากรด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง เสถียรภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • สนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน และทุกพื้นที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows  7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 • สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้
icon
ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันรอัคคีภัยด้วยน้ำ
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน
 • บันทึกข้อมูลและประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง 
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ศึกษา/ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ, จัดทำแผนธุรกิจ สำหรับรูปแบบการใช้งานบัตรโดยสารหรือสื่อการเดินทางใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายพันธมิตรธุรกิจ
 • จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำ/ปรับปรุงข้อกำหนดทางธุรกิจ เงื่อนไขการออกตั๋วโดยสาร และ/หรือ เงื่อนไขการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำ/ปรับปรุงตารางอัตราค่าโดยสาร ส่วนลดค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารร่วม การจัดแบ่งรายได้
 • ประสานงาน นัดหมายการประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม สนับสนุนการจัดประชุม ทำจดหมายออก บันทึกภายใน รายงานวิเคราะห์
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
icon
ช่างเทคนิค (สายสีม่วง) 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง

ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / ระบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD)

ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (COM/SCADA)

ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling)                       

 • ตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผลความเชื่อถือได้ของระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, โทรคมนาคมม ระบบราง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้น ในงานซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และระบบเครื่องจักร
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบตามกำหนด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถอ่านคู่มือทางเทคนิคได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกตรวจสอบรายได้ (สายสีน้ำเงิน 2) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายได้ค่าโดยสาร
 • บันทึกบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าโดยสารทั้งระบบ
 • วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานีรถไฟฟ้า
 • ดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้กับสถานีรถไฟฟ้าให้ครบถ้วนและตรงตามเวลากำหนด
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
 • มีทักษะในการวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานได้ เช่น Microsoft Office: Excel, Word, Powerpoint เป็นต้น
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง

  ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / ระบบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD)
  ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (COM/SCADA)

 • ตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผลความเชื่อถือได้ของระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้น ในงานซ่อมบำรุง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการตรวจสอบตามขั้นตอนการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ
 • มีภาวะผู้นำ  และสามารถถ่ายทอด สอนงานด้านเทคนิคแก่ทีมงานได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
icon
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนควบคุมการเดินรถ (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติตามระเบียบปฎิบัติงาน (Procedure) คู่มือการปฎิบัติงาน (Work Instruction) และ Rule Book
 • รับผิดชอบงานเอกสาร และงานธุรการต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนฯ, ฝ่ายฯ, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการส่วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศหญิง อายุ 23-27  ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี และใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
พนักงานขับรถ 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการขับขี่และให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ของบริษัท เพื่อรับ-ส่งพนักงานโดยปลอดภัย และขับขี่รถยนต์โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 • ให้บริการแก่พนักงาน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถึงที่หมายตรงเวลา
 • ตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของระบบเครื่องยนต์
 • บันทึกรายละเอียดการให้บริการรถยนต์อย่างครบถ้วน
 • ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์  รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป,
 • งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management) ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
 • ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร ตามระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) ของหน่วยงานในองค์กร
 • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบในการจัดทำ และพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของทุกระดับในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการ ประเมินผล และทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลและประสานงานในการรวบรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลงานประจำปี (Key Performance Indicator: KPI) ของทุกหน่วยงานในองค์กร
 • บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติ/Job Specification

-เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

-มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการความเสี่ยงองค์กร

-บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

icon
วิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาหรือแก้ไข รวมถึงความเชื่อถือได้ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System) ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ศึกษา วิเคราะห์แผนงานบำรุงรักษาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาของระบบฯ
 • ประสานงานผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาบำรุงระบบ (Maintenance Service Agreement, MA) เพื่อแก้ไขบำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ
 • ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน และความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อออกแบบหรือปรับปรุงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System) ให้สอดคล้องและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เป็นผู้ดูแลระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System Administrator)
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า  1  ปีในด้านงานบำรุงรักษา และ/หรือไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในด้านการพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP System) หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 • หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า
  • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปีในด้านงานบำรุงรักษา หรือแก้ไขความผิดปกติของเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืองานพัฒนาหรือบำรุงรักษาหรือแก้ไขความผิดปกติของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP System)
 • สามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูดและเขียนภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
 • มีทักษะในการวางแผน
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี
icon
วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
 • ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการให้บริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมขนส่งทางราง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที แผนกจัดการระบบค่าโดยสาร 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • บริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT ส่วนกลาง (Central Clearing House) และตั๋วโดยสารร่วม
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลและรายงานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT ส่วนกลาง (Central Clearing House)
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลและการใช้งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติของระบบรถไฟฟ้า MRT ส่วนกลาง (Central Clearing House) และตั๋วโดยสารร่วม
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน Database management / MIS / Reporting / Data Statistic / Model
 • มีประสบการณ์ ทางด้าน Business Analyze /System Analysis/ IT Analyze   อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถทางด้าน SQL หรือ Oracle**  จะพิจารณาเป็นพิเศษ** / DBMS / MS Office / Business Analytic Skill Advance
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านทางการเงิน ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดสรรรายได้  ( Central Clearing House) *** จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
 • มีพื้นฐานเขียนโปรแกรม C#, VB หรืออื่นๆ
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารได้ 
icon
เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ศึกษา/ รวบรวมข้อมูลความรู้ทางด้านเทคนิค และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาเก็บไว้ในฐานข้อมูล สำหรับประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
 • จัดทำ/ ปรับปรุงข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ (Business Requirement Specification) และ/ หรือเกณฑ์การประเมินความสำเร็จ (Guidelines for Evaluations or Evaluations Criteria) ของโครงการจัดทำ/ พัฒนา/ ปรับปรุงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Payment) และ/ หรือระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (ระบบ AFC) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงาน นัดหมายการประชุม จองห้องประชุม และการจดบันทึกรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการจัดทำรายงานประชุมและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการจัดทำจดหมายออก บันทึกภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ร่วมจัดทำและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการปฎิบัติงานของวิศวกร/ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้จัดการส่วน ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการส่วน ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล สำหรับออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านบัตรโดยสารและธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • พัฒนาและกำหนดแนวทางการทำ ETL ,การตรวจสอบข้อมูล ,การจัดการข้อมูลตามข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบที่ต้องการได้
 • หากสามารถศึกษา ประยุกต์ใช้โมเดลทางสถิติกับปัญหาทางธุรกิจ เช่น การคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการ, รายได้ และ/ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการนำเสนองานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานสำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี Microsoft .Net framework, Java หรือ Python ได้
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL
 • มีความเข้าใจ ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูล Data Management Tools เช่น SSIS ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC Score)
 • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ/ แผนธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่จัดทำโดยส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน และส่งมอบข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจดังกล่าวให้กับส่วนวิศวกรรมโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการจัดทำ/ พัฒนา/ ปรับปรุงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และ/ หรือระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (ระบบ AFC) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
 • ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ควบคุมและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำ/ ปรับปรุงระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-Payment) และ/ หรือระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนติ (ระบบ AFC) ตามที่ได้รับมองหมายในฐานะผู้สังเกตุการณ์ เพื่อให้สามารถทำการส่งมอบงานโครงการได้ตามระยะเวลา และข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ
 • ศึกษา/ รวบรวม/ นำเสนอ/ ให้คำปรึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องการธุรกิจบัตรโดยสารและ/ หรือธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงินของบริษัทฯ
 • ร่วมจัดทำ/ พัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลธุรกิจบัตรโดยสาร และธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (สำเร็จหลักสูตรนานาชาติ/จบการศึกษาจากต่างประเทศ/ปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความเข้าใจเชิงเทคนิคเกี่ยวกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความเข้าใจภาพรวม แผนงาน และสามารถลำดับขั้นตอนการดำเนินโครงการพัฒนา/ ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • มีความเข้าใจกระบวนการทำงาน/ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบัตรโดยสาร
 • มีความเข้าใจในรายละเอียดของข้อสัญญาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเชิงเทคนิค
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (กรุณาระบุคะแนน TOEIC)
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
icon
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างอาคารบริหาร (สำนักงานใหญ่) กับสถานีรถไฟฟ้า และระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมายงาน
 • ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย  อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3
 • มีประสบการณ์ในการส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
 • รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
icon
วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Manage team to inspect and repair structure the activities in term of progress and quality.
 • Estimate the repair structure progress and cost including trend.
 • Analyze the critical path and recommend the solution.
คุณสมบัติ/Job Specification

 

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
icon
พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฎิบัติงานควบคุมดูแลสวน, ต้นไม้และสนามหญ้าในพื้นที่ทางพื้นที่ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตราฐานของทางพิเศษและของทางบริษัทฯ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์ 
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
icon
ช่างโยธา-ก่อสร้าง 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฎิบัติงานซ่อมบำรุง งานถนน อาคาร สาธารณูปโภค ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่องานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้
icon
พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ขับรถคุ้มครองและวางกรวยยางเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำงานในขณะที่ช่างปฎิบัติงานซ่อมบำรุงบนทางพิเศษ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
icon
หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • วางแผน วิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยง เพื่อนำเสนอการลงทุนที่เหมาะสมและมีความรู้ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ จัดทำรายงานกระแสเงินสดประจำวันและประจำเดือน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
 • สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
 • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
icon
หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Formulate financials models and feasibility study / tools to support financial planning, forecasting, monitoring, analysis and valuation of both project and company level.
 • Evaluate and review cash flow and financial products and various investments in both quantitative and qualitative method.
 • Provide financial analysis, presentation and other supporting materials to support management for decision-making.
 • Analyze and validate provided project data and information for accuracy.
 • Support management to negotiate and review commercial & financial requirements, terms & conditions under lending agreements and debenture issuance.
 • Monitor both capital and money markets movement and report to management.
 • Collaborate with Accounting teams or other teams to prepare financial reporting and modeling.
 • Ensure that management reports, budgets and analyses of financial performance are provided timely and accurately.
 • Ensure that all activities comply with the policy discretion of the regulations, laws and SEC.
 • Performs other duties as required and special projects as assigned.
คุณสมบัติ/Job Specification
 • Male or Female, age 25-35 years.
 • Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage. 
 • 3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
 • Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
 • Computer proficiency in all MS office.
 • Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
 • Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
 • Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.
icon
หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

1. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
3. ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ประสานงานจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ

คุณสมบัติ/Job Specification

• เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
• มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
• มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
• มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

icon
วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 •           ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในระดับศูนย์ควบคุมของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและพัฒนา software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
 • มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
 •  OS Admin , การเขียนโปรแกรม
 • สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
 •  สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
 •  สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้
icon
หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/10/01
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

        1.วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
        2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง
ภายในสถานประกอบกิจการ
 
        3.จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ
เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
 
       4. กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
 
       5. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานรวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
 
       6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
 
      7. ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 
      8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
 
      9. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือนหน้า ๑๘
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
 
    10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย / หญิง  อายุ 30 – 35 ปี          
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 • มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี