ค้นหางาน

ตำแหน่งที่น่าสนใจ
icon
พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

1.ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกที่เข้าระบบทางพิเศษ พร้อมทั้งประสานงานห้ามรถผิดกฎหมายหรือระเบียบ กทพ. ขึ้นในทางพิเศษ

2.อำนวยการจราจรร่วมกับแผนกกู้ภัยและการจราจร และ กทพ.

3.จัดทำอุปกรณ์จราจรป้ายจราจร ไม้กั้นระหว่างกรวยยาง (Barricade)

4. ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติบริเวณรอบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป

- วุฒิปวช. สาขาช่างยนต์

- สามารถเข้ากะได้

-ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์

icon
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 100 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้ 
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
 • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
 • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ  
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 • สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ)   6.30 – 15.30 น.   14.15 – 23.15 น.   22.15 – 07.15 น.
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
icon
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 100 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้ 
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
 • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
 • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ  
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 • สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ)   6.30 – 15.30 น.   14.15 – 23.15 น.   22.15 – 07.15 น.
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)
icon
ช่างเทคนิค (สายสีม่วง) 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง

ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / ระบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD)

ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (COM/SCADA)

ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling)                       

 • ตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผลความเชื่อถือได้ของระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, โทรคมนาคมม ระบบราง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้น ในงานซ่อมบำรุง
 • มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และระบบเครื่องจักร
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบตามกำหนด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถอ่านคู่มือทางเทคนิคได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
icon
พนักงานชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

1.ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกที่เข้าระบบทางพิเศษ พร้อมทั้งประสานงานห้ามรถผิดกฎหมายหรือระเบียบ กทพ. ขึ้นในทางพิเศษ

2.อำนวยการจราจรร่วมกับแผนกกู้ภัยและการจราจร และ กทพ.

3.จัดทำอุปกรณ์จราจรป้ายจราจร ไม้กั้นระหว่างกรวยยาง (Barricade)

4. ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติบริเวณรอบด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพศชาย อายุตั้งแต่ 22ปีขึ้นไป

- วุฒิปวช. สาขาช่างยนต์

- สามารถเข้ากะได้

-ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่รถยนต์

icon
วิศวกร (สายสีม่วง) 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง

  ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / ระบบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD)
  ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (COM/SCADA)

 • ตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผลความเชื่อถือได้ของระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้น ในงานซ่อมบำรุง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และการตรวจสอบตามขั้นตอนการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ
 • มีภาวะผู้นำ  และสามารถถ่ายทอด สอนงานด้านเทคนิคแก่ทีมงานได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
icon
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

เก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารงานบุคคล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลและสนับสนุนการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน ตำแหน่งงาน อัตรากำลังพนักงาน
 • ดูแลระบบฐานข้อมูลพนักงาน
 • ดูแลและสนับสนุนการจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ
 • ดูแลการประเมินผลทดลองงาน การประเมินผลประจำปี
 • ดูแลงานด้านการบริหารเวลา การบริหารการเข้าพื้นที่ควบคมตามตำแหน่ง (Time Attendance & Access Control)
 • ดูแลและจัดการเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่ปรึกษา และพนักงานชาวต่างชาติ (Visa and Work permit)
 • ดูแลเรื่องการพ้นสภาพพนักงานทุกประเภท 
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในระบบ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้เรื่อง HRIS (Human Resources Information System Knowledge)
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การสมรส, การคลอดบุตร, การเยี่ยมไข้, การประกันสุขภาพ, การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติเป็นต้น
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • งานแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
 • สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 24 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์,  รัฐศาสตร์,  จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
icon
ช่างเทคนิค 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบก่อสร้างและงานก่อสร้างจริงพร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณงานเพื่อรายงานความก้าวหน้า

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพชศชาย 

- อายุ 25 - 30 ปี 

- วุฒิปวส. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้างสะพาน ทางด่วน และงานถนน

- มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, โครงสร้างสะพาน

icon
วิศวกรโยธา (บริหารโครงการ) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม มาตราการความปลอดภัย พร้อมจัดทำรายงานต่าง เช่น รายงานความก้าวหน้า ข้อร้องเรียนต่างๆ

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพศชาย 

- อายุ 25 - 30 ปี 

- วุฒิป.ตรี หรือ ป.โท สาขาช่างโยธา,  เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือวิศวกรรมการทาง โครงสร้างสะพาน

- มีความรู้เรื่องการควบคุมงาน การบริหาร และผู้รับเหมาก่อสร้าง

- มีความสามารถเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพรบ, โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

- มีความสามารถในการบริหารโครงการ

icon
วิศวกรโยธา (งานโครงการทางพิเศษ) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตรวจสอบและจัดทำ ขอบเขตข้อกำหนดของงานโครงการก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบแผนการ ดำเนินการ และราคาประมาณขึ้นเป็นข้อเสนอทางวิศวกรรม และประสานงาน  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพชศชาย /หญิง

- อายุ 25 - 30 ปี 

- วุฒิป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง 

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมการทาง โครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่

- มีความรู้ความสามารถด้านออกแบบ ประมาณราคา งานก่อสร้างขนาดใหญ่

- มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.และกฏหมายในโครงการก่อสร้าง การร่วมทุนในโครงการของรัฐ

- มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และทางยกระดับ

- มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ

icon
วิศวกร (พัฒนาทางพิเศษ) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ศึกษาและพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาทางพิเศษ

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพศชาย / หญิง 

- อายุ 25 - 30 ปี 

- วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง 

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้าน วิศวกรรมการทาง โครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่

- มีความรู้ความสามารถในการริ่เริ่ม ค้นคว้า และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมสะพานหรือทางพิเศษ

- มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และยกระดับ

- มีทักษะการวิเคราะห์รายงานและการดำเนินการ

icon
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนงานวิศวกรรม) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

รับ / ส่ง จัดทำ ควบคุมและบริหารงานเอกสารสัญญา / แบบวางแผนงาน ตรวจสอบ รายงานประเมินผลงานประเมินผลงานต่างๆ งานธุรการระหว่างแผนก

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพศชาย / หญิง 

- อายุ 25 - 30 ปี 

- วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ หรือ วิศวกรรมโยธา

- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานเอกสารของโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 2ปีขึ้นไป

- สามารถร่างเอกสาร จัดระบบเอกสารและค้นหา การประสานงาน

- มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและร่างหนังสือโต้ตอบ

- สามารถจัดการระบบเอกสารและค้นหาเอกสารได้

- มีความสามารถเกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพรบ, โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

- มีความสามารถในการบริหารโครงการ

icon
หัวหน้าส่วน (งานพัฒนาทางพิเศษ) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

- ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาทางพิเศษ

คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย / หญิง  อายุ 30 - 40 ปี          
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการทางโครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่
 • มีทักษะการศึกษา วิจัยและพัฒนา มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างสะพาน
 • มีความรู็ความสามารถในการริเริ่ม ค้นคว้า และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมสะพานหรือทางพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และทางยกระดับ
 • มีทักษะการวิเคราะห์รายงานและการดำเนินการ
icon
หัวหน้าส่วนวางแผนและพัฒนา 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการบำรุงรักษาทางพิเศษ

คุณสมบัติ/Job Specification

- เพศ ชาย / หญิง

- อายุ 29 ปี ขึ้นไป

- วุฒิปตรี. ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการทาง โครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่
- มีความรู้ความสามารถในการริเริ่ม ค้นคว้า และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมสะพานหรือทางพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และทางยกระดับ
- มีทักษะการวิเคราะห์รายงานและการดำเนินการ

 

icon
หัวหน้าส่วน วางแผนและพัฒนา 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

1.จัดทำแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
2.เรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการดำเนินการและผลประโยชน์จากการลงทุนในโครงการทางพิเศษ
3.วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ

คุณสมบัติ/Job Specification

- ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน, บัญชี,การเงิน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
- มีประสบการณ์ด้าน การเงิน การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

- ความสามารถในการจัดทำและปรับปรุงแบบจำลองทางการเงินของโครงการทางพิเศษ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ตรวจสอบต้นทุนและผลประกอบการของโครงการทางพิเศษ
- ความสามารถในการศึกษาและรายงานความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโครงการทางพิเศษ

icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Infrastructure) ระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 • บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • ดูแลการใช้งานทรัพยากรด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง เสถียรภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัยตามมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • สนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน และทุกพื้นที่ปฏิบัติงานภายในบริษัท
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows  7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 • สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้
icon
เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง 1) 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทั้งหมด รวมถึงบริเวณอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในฐานะเจ้าของพื้นที่
 • สนับสนุนการซ่อมบำรุงในศูนย์ซ่อมบำรุง ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่ของ Fault Report Center เมื่อได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุนวิศวกรเหตุการณ์ ในการกู้คืนระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 23-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม, หรือช่างเทคนิค
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
 • สามารถอ่านคู่มือด้านเทคนิคภาษาอังกฤษได้และเข้าใจ
 • มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย, และมีทักษะในการวางแผนงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันรอัคคีภัยด้วยน้ำ
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน
 • บันทึกข้อมูลและประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง 
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
ช่างเขียนแบบ ด่วน!!! 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/04/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • จัดทำแบบ คู่มือ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่น ๆ ขึ้นใหม่หรือสำเนาจากต้นฉบับเดิมตามความต้องการใช้งาน
 • ปรับปรุง แก้ไข แบบ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ทันสมัย
 • จัดเก็บ ปรับปรุง ตรวจสอบ และจ่ายแจกเอกสารทางด้านเทคนิค
 • ควบคุม ดูแล การใช้งานห้องเอกสารของส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
 • สนับสนุนการรวบรวม จัดทำ และปรับปรุงมาตรฐานวิศวกรรมของอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานในระบบรถไฟฟ้า
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุระหว่าง 21-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเขียนแบบอุปกรณ์งานระบบ, งานเขียนแบบเครื่องจักร, งานควบคุมเอกสาร, งานด้านซ่อมบำรุง
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Auto CAD และ Microsoft Office
 • มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
icon
วิศวกร ระบบงานโครงสร้างและรางวิ่ง (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/04/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบโครงสร้างและรางวิ่ง
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบระบบโครงสร้างและรางวิ่ง
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ นนทบุรี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกตรวจสอบรายได้ (สายสีน้ำเงิน 2) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบและวิเคราะห์รายได้ค่าโดยสาร
 • บันทึกบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าโดยสารทั้งระบบ
 • วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานีรถไฟฟ้า
 • ดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้กับสถานีรถไฟฟ้าให้ครบถ้วนและตรงตามเวลากำหนด
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
 • มีทักษะในการวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานได้ เช่น Microsoft Office: Excel, Word, Powerpoint เป็นต้น
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกวางแผนและพัฒนาการเดินรถ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • จัดทำตารางการเดินรถไฟฟ้าให้สามารถรองรับความต้องการของการเดินทางและสอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสาร
 • จัดทำแผนความต้องการใช้รถไฟฟ้าในการให้บริการ
 • จัดทำรายงาน ศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการรถไฟฟ้า
 • จัดทำรายงานจำนวนผู้โดยสาร การใช้งานตั๋วโดยสาร และความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร
 • จัดทำรายงาน ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเดินรถ
 • ศึกษาการงางแผนการให้บริการสำหรับโครงการระบบรางอื่นๆ ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการขนส่ง  สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านงานวิเคราะห์ งานวางแผน งานระบบบริหารจัดการ
 • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและการจัดทำรายงาน
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานดี
 • สุขภาพแข็งแรง และสายตาดี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/04/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
 • จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
 • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
icon
พนักงานขับรถ 7 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการขับขี่และให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ของบริษัท เพื่อรับ-ส่งพนักงานโดยปลอดภัย และขับขี่รถยนต์โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 • ให้บริการแก่พนักงาน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถึงที่หมายตรงเวลา
 • ตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของระบบเครื่องยนต์
 • บันทึกรายละเอียดการให้บริการรถยนต์อย่างครบถ้วน
 • ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์  รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป,
 • งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management) ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
 • ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร ตามระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) ของหน่วยงานในองค์กร
 • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบในการจัดทำ และพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของทุกระดับในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการ ประเมินผล และทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลและประสานงานในการรวบรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลงานประจำปี (Key Performance Indicator: KPI) ของทุกหน่วยงานในองค์กร
 • บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติ/Job Specification

-เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

-มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการความเสี่ยงองค์กร

-บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

icon
ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและรางวิ่ง 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • บำรุงรักษาเชิงป้องกันของงานระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรมให้เป็นไปตามามมาตรฐาน
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง (Sub-Contract)
 • บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
icon
พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบงานแม่บ้าน, งานจัดเลี้ยง, ดูแลการเสริฟเครื่องดื่มในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม, งานสัมมนา
 • ดูแลรับผิดชอบงานเดินเอกสารภายในอาคารสำนักงาน
 • ดูแลรับผิดชอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์และภาชนะต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบและสะอาด พร้อมใช้ตลอดเวลา
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)
 • มีประสบการณ์ในงานบริการและงานจัดเลี้ยง
 • มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านและงานเดินเอกสาร
 • มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ อดทน และเอาใจใส่ต่อการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความคิดเชิงบวก
icon
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

• ดูแลการควบคุม/ขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง 
• ควบคุมการทำงานของรถซ่อมบำรุง
• ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง 
• ขับรถไฟฟ้านำผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์
• ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงตามแผนงานและตามที่ได้รับมอบหมาย 
• ดูแลการนำรถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า
• ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32  ปี 
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ 
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนและพัฒนางานจัดหา 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนและพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบ EVS, E-Filing และ SAP การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ขาย ผู้ให้บริการ (Supplier Master) ฐานข้อมูลสินค้า/บริการ (Material Master) และฐานข้อมูลการยืนราคา (Info Record) ให้เป็นปัจจุบัน ติดตาม และสรุปการประเมินผู้ขาย จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานสถานะงานจัดหาประจำสัปดาห์ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานประจำเดือน (KPI)  จัดทำทะเบียนเอกสารงานสัญญา หลักค้ำประกัน จัดทำเอกสารเบิก-สรุปการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย  จัดการเอกสารภายในส่วน และเอกสารการอนุมัติ Release PR ของหน่วยในสังกัดสาขา 2 ทั้งหมด ประสานงานด้านเอกสารระบบคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตาม ข้อมูลงานจัดซื้อจัดจ้าง  และดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ขาย/ผู้ให้บริการประจำปี  

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี งานจัดซื้อ งานสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
icon
วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานโครงการ (รถไฟฟ้า)
 • ศึกษารายละเอียดรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนสำหรับโครงการใหม่
 • จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ ข้อมูลประกอบการเจรจาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความต้องการให้กับผู้รับจ้าง ทำการจัดเลือกและเจรจากับผู้รับจ้าง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา
 • วางแผนและจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการส่งมอบงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินการของส่วนวางแผนโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น PHP, ASP.NET
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • สุขภาพแข็งแรง
icon
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการรับ-ส่งเอกสารระหว่างอาคารบริหาร (สำนักงานใหญ่) กับสถานีรถไฟฟ้า และระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ได้รับมอบหมายงาน
 • ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย  อายุ 25 - 38 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3
 • มีประสบการณ์ในการส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
 • รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
icon
วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Manage team to inspect and repair structure the activities in term of progress and quality.
 • Estimate the repair structure progress and cost including trend.
 • Analyze the critical path and recommend the solution.
คุณสมบัติ/Job Specification

 

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
icon
พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฎิบัติงานควบคุมดูแลสวน, ต้นไม้และสนามหญ้าในพื้นที่ทางพื้นที่ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตราฐานของทางพิเศษและของทางบริษัทฯ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์ 
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
icon
Structural Maintenance Engineer 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Manage team to inspect and repair structure the activities in term of progress and quality.
 • Estimate the repair structure progress and cost including trend.
 • Analyze the critical path and recommend the solution.
คุณสมบัติ/Job Specification
 • Male
 • Age 25 – 35 Years old
 • Bachelor’ s degree in Civil Engineering  or related field
  (GPA. not less than 2.50)  
 • Good command of written and spoken English
 • At least 3 - 5 years’ experience in construction management field (infrastructure or mega project is preferable)
 • Able to analysis and design basic structure
 • Able to MS Project, AutoCAD or related programs is preferable
 • Good relationship, leadership,  and management skill
icon
ช่างโยธา-ก่อสร้าง 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฎิบัติงานซ่อมบำรุง งานถนน อาคาร สาธารณูปโภค ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่องานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้
icon
พนักงานขับรถกระเช้า 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ชับรถกระเช้าสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาทางบนทางด่วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟ, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการขับรถกระเช้า 1 ปีขึ้นไป 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
icon
พนักงานบัญชี 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Record accounting documents which related to general ledger and payment
 • Prepare payments by verifying documentation and requesting disbursements
 • Prepare monthly financial statements and other financial reports
 • Prepare taxation report, verify the supporting document and submit to Revenue Department  (value added tax and corporate income tax form)
คุณสมบัติ/Job Specification
 • Male or Female Age 22-30 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or higher
 • At least 2 years working experience in accounting
 • Knowledge of accounting software “SAP” will be advantaged
 • Willing and eager to learn new assignment
 • Good knowledge of accounting standard and taxation
 • Good command in English
 • Strongly self-driven and motivated
 • Proficient in data entry and management
 • Work well with different group of people, accurate, organize and detail oriented
 • Able to work under pressure and handling multi tasks in very dynamic environment
icon
หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • วางแผน วิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยง เพื่อนำเสนอการลงทุนที่เหมาะสมและมีความรู้ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ จัดทำรายงานกระแสเงินสดประจำวันและประจำเดือน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
 • สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
 • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
icon
หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Formulate financials models and feasibility study / tools to support financial planning, forecasting, monitoring, analysis and valuation of both project and company level.
 • Evaluate and review cash flow and financial products and various investments in both quantitative and qualitative method.
 • Provide financial analysis, presentation and other supporting materials to support management for decision-making.
 • Analyze and validate provided project data and information for accuracy.
 • Support management to negotiate and review commercial & financial requirements, terms & conditions under lending agreements and debenture issuance.
 • Monitor both capital and money markets movement and report to management.
 • Collaborate with Accounting teams or other teams to prepare financial reporting and modeling.
 • Ensure that management reports, budgets and analyses of financial performance are provided timely and accurately.
 • Ensure that all activities comply with the policy discretion of the regulations, laws and SEC.
 • Performs other duties as required and special projects as assigned.
คุณสมบัติ/Job Specification
 • Male or Female, age 25-35 years.
 • Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage. 
 • 3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
 • Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
 • Computer proficiency in all MS office.
 • Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
 • Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
 • Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.
icon
หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

1. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
3. ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ประสานงานจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ

คุณสมบัติ/Job Specification

• เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
• มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
• มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
• มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

icon
หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลงานฝึกอบรมภายนอกและภายในบริษัท วางแผนและกำหนดงบประมาณของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่ตั้งไว้
 • ประสานงานคณะกิจกรรมคุณภาพต่างๆ และหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมคุณภาพของบริษัท
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย / หญิง  อายุ 29 - 37 ปี          
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะการบริหารงานฝึกอบรม / พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการวางแผนงาน และติดตามงาน
icon
วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 •           ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในระดับศูนย์ควบคุมของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและพัฒนา software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
 • มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
 •  OS Admin , การเขียนโปรแกรม
 • สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
 •  สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
 •  สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้
icon
หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2019/03/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

        1.วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
        2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง
ภายในสถานประกอบกิจการ
 
        3.จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ
เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
 
       4. กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
 
       5. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานรวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
 
       6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
 
      7. ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 
      8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
 
      9. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือนหน้า ๑๘
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
 
    10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย / หญิง  อายุ 30 – 35 ปี          
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 • มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี