ติดต่อสมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตกับ BEM

ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ธุรกิจทางพิเศษ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ธุรกิจรถไฟฟ้า
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
  • หลักฐานการรับราชการทหาร
  • ใบขับขี่รถยนต์
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้