วิธีการเดินทางสมัครงานธุรกิจทางพิเศษ

icon
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB2)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
icon  โทรศัพท์ (66) 2641 4611
icon  โทรสาร (66) 2641 4610